• letters vergroten
  • letters verkleinen
  • Normaal

Visitatie bezoeken

Het houden van visitatie kan een, ideaal, controle middel zijn voor u en uw bedrijf. Allday-Security heeft gespecialiseerd personeel in dienst die u hierbij kunnen helpen. Alvorens de visitatiediensten worden uitgevoerd, zal er met u een uitvoerig gesprek worden gevoerd omtrent de regelgeving van de visitatie. De visitatie diensten kunnen op elk willekeurig tijdstip worden uitgevoerd en van de bijzonderheden krijgt u zowel een mondelinge als een digitale rapportage.