• letters vergroten
  • letters verkleinen
  • Normaal

Videobewaking

Camerabeveiliging als instrument voor uw beveiliging met videobewaking.

Met camerabeveiliging kunt u zowel aan kostenbesparing als aan effectiviteit doen. Door de camerabewaking als toegevoegde waarde worden onze surveillanten ondersteund en is de respons op een daadwerkelijke calamiteit vele malen korter; hierdoor is de kans dat er grote schade ontstaat uiteraard minder.

Met camera’s op terreinen en in/om gebouwen vindt vanuit de alarmcentrale controle plaats. Tevens wordt er gereageerd op signalen die er niet thuis horen. Dit valt tevens onder de verificatie van alarmmeldingen welke conform het “convenant alarmopvolging” noodzakelijk is voor de inzet van de hulpdiensten.

 

Van goede camerabeveiliging gaat een preventieve werking uit, samen met eventuele controleronden door onze surveillant heeft u een optimale risicodekking. Mocht er onverhoopt toch iets gebeuren, dan kunnen de camera’s bruikbare beelden leveren die in het opsporings- en vervolgingsproces van groot belang zijn.

 

Heeft u interesse, dan neem gerust contact met ons op. Of u nu de camera’s als preventie- of als repressiemiddel wilt inzetten, wij zorgen voor een passend advies wat aansluit bij uw wensen.